KURZY POTÁPANIA

Vitajte v potápačskej škole ALTIRA

Naše potápačské kurzy charakterizuje individuálny prístup, vysoká profesionalita
a dlohoročné skúsenosti.
 
TERMÍNY KURZOV -  2019
TYP KURZU
KEDY ZAČÍNAME
OWD 01.06.2019
INTRO TO TECH
01.07.2019
OWD 03.07.2019
NITROX
17.06.2019
AOWD
28.06.2019
OWD Termín v priebehu prázdnin na dotaz
OWD
31.08.2019
AOWD
15.9.2019
OWD      
21.9.2019
 
Pre bližšie informácie nás kontaktujte - 0903 545 130 alebo pomocou formulára niže :
 
Klikni na obrázok vedľa ,

vyplň elektronickú prihlášku

a my ťa skontaktujeme :
   
 altira potápačské kurzy
 
 
Ďalšie informácie :
 • potápačská škola ALTIRA je súčasťou potápačskej agentúry TDI / SDI
 • možnosť viesť kurz firemným alebo rodinným štýlom
 • pre skupiny možnosť dokončenia kurzu v Chorvatsku alebo v EgypteCeny základných kurzov :

CENNÍK KURZOV -  2019
TYP KURZU
Cena Eur
DISCOVER DIVING - skúšobný ponor v bazéne
25,-
DISCOVE SCUBA DIVING - skúšobný ponor na otvorené vode 70,-
OWD, JOWD 285,-
A OWD 280,-
BASIC NITROX  140,-
INTRO TO TECH  230,-

 Vstupná brána do sveta pod vodou - kurz SDI OWD :

Akýmsi pomyselným prvým krokom do sveta prístrojového potápania, je absolvovanie kurzu Open Water Scuba Diver, teda potápač na otvorenej vode. Skladá sa z teoretickej časti, bazénového výcviku a výcviku na otvorenej vode.
V rámci kurzu je frekventant zoznamovaný s bezpečnostnými štandardmi tak, aby získal správne návyky k bezpečnému potápanie do hĺbky 18 metrov bez priameho dohľadu inštruktora, k čomu potom úspešných absolventov oprávňuje získaná medzinárodná certifikácia SDI Open Water Scuba Diver.

Rozsah kurzu:

 • 5 lekcií teórie
 • 4 lekcie - výuka v bazéne
 • 4 ponory na otvorenej vode

Teoretické lekcie, výcvik v bazéne, ďalej študenti uskutočnia 4 ponory vo voľnej vode s dĺžkou minimálne 30 minút v hĺbkach od 6 do 18 metrov za denného svetla.

Profil absolventa:
Absolventi sa môžu potápať v podmienkach obdobných výcviku do hĺbok 18 metrov s potápačom rovnakej kvalifikácia (Junior OWD sú oprávnení potápať sa do hĺbok okolo 12 metrov len v sprievode rodičov alebo potápačských profesionálov). Môžu sa prihlásiť do kurzov AOWD a niektorých špecializačných kurzov.

Vstupné požiadavky na frekventantov:

 • dobrý zdravotný stav
 • úspešne zvládnutý vstupný test plaveckých zručností
 • dovŕšenie veku 18 rokov, príp. súhlas rodičov u frekventantov starších ako 15 rokov
 • dovŕšenie veku 10 tich rokov a súhlas rodičov pre kurz Junior Open Water Scuba Diver

Započičanie kompletného výstroja je v cene ( pre JOWD okrem oblečenia ).

 


TDI - Technical Diving International

Výcvikovú agentúru technického potápania Technical Diving International založili v roku 1994 Bret Gilliam a Mitch Skaggs, ako tretiu organizáciu tohto druhu na svete, ktorá sa zaoberala potápačskými výcvikovými programami mimo rámec bežného rekreačného potápania.

TDI je so zastúpeniami po celom svete a so svojimi 10.000 inštruktormi najväčšou agentúrou špecializovanou na technické potápanie na svete. Knižnica TDI patrí k najlepším vo svojom odbore. A čo je nemenej dôležité, TDI má zo všetkých agentúr technického potápania najlepšie výsledky v oblasti bezpečnosti.

V súčasnosti ponúka TDI výcvik vo všetkých základných odboroch, ktoré sú dnes označované ako technické potápanie: základný a pokročilý nitrox, dekompresné postupy, hĺbkové ponory so vzduchom, základný a pokročilý Trimix, prístroje s uzavretým okruhom, potápanie v prostredí bez voľnej hladiny (jaskyne a vraky), zabezpečuje výcvik technikov na obsluhu zariadenia a miešanie špeciálnych dýchacích zmesí.

 

SDI - Scuba Diving International

Scuba Diving International (SDI) je pomerne mladá, dynamická agentúra zaoberajúca sa programom pre rekreačné potápanie.

SDI vyrástlo z úspechu svojej sesterskej organizácie TDI. Pri jej zrode stáli ľudia, ktorí riadia TDI. Bol to dôsledok tlaku inštruktorov zabezpečiť obdobne kvalitný výcvik ako v TDI aj v oblasti rekreačného potápania.
Priamočiary systém výcviku je zbavený zbytočností. Študijné materiály sú zjednodušené tak, aby poskytovali len skutočne potrebné informácie. Súčasne bol obnovený dôraz na praktický výcvik. SDI prispôsobila svoj ​​výcvikový program súčasnému stavu a trendom vývoja techniky.

V súčasnosti ponúka SDI celú paletu kurzov, ktoré umožňujú nielen rozvoj potápačské osobnosti, ale aj potápanie celých rodín.

Zoznam kurzov :

Športové potápanie - vstupné kurzy:

 • Skin Diver - potápanie s ABC výstrojou
 • Scuba Discovery Program - Objavovanie potápania
 • Discovery Dive

Športové potápanie - základné kurzy :

 • JOWD - Junior Open Water Scuba Diver - Juniorský potápač na otvorenej vode
 • OWD - Open Water Scuba Diver - potápač na otvorenej vode

Športové potápanie - pokročilé kurzy :

 • Advanced Scuba Diver Development Program   ( pôvodne  AOWD )
 • Rescue Diver  - potápač záchrannár
 • Master diver development program

Profesné kurzy :

 • Divemaster

Špecializácie :

 • SDI -Deep Diver (hĺbkový potápač)
 • SDI -Dry Suit Diver (potápanie v suchom obleku)
 • SDI -Night-Limited Visibility Diver (potápanie v noci a za zníženej viditeľnosti)
 • SDI -Underwater Navigation Diver (podvodná navigácia)
 • SDI - Wreck Diver (vrakové potápanie bez prieniku) 
 • TDI - Nitrox Diver

 


Športové potápanie - vstupné kurzy:

Skin Diver - potápanie s ABC výstrojou
Vstupné podmienky Tento kurz môžu absolvovať deti už od 4 rokov so súhlasom rodičov
Náplň kurzu V kurze sa študenti naučia bezpečne šnorchlovať bez priameho dohľadu inštruktora
Rozsah kurzu Odporúčajú 4 výcvikové hodiny
Ukončenie kurzu Po úspešnom dokončení kurzu môžu absolventi šnorchlovať v podmienkach podobných výcviku a prihlásiť sa do kurzu OWD (potápanie s prístrojom)

 


Scuba Discovery Program - Objavovanie potápania
Vstupné podmienky Minimálny vek je 10 rokov so súhlasom rodičov. Treba predviesť pohodové plávanie vo vode.
Náplň kurzu Tento program poskytuje základné zoznámenie s potápačským prístrojom a úvod do prístrojového potápania
Rozsah kurzu Odporúčaná dĺžka výcviku sú 2 hodiny. Je potrebné absolvovať min. jeden ponor za denného svetla
Ukončenie kurzu Absolventi sa môžu potápať pod priamym dohľadom inštruktora a môžu sa prihlásiť do kurzu OWD (potápanie s prístrojom)

 

Obdobná verzia programu realizovaná na plavárni je nazývaná - Discovery Dive - Objavný ponor

 


 
Future Buddies Program - budúci potápač 
Vstupné podmienky Minimálny vek je 8 rokov so súhlasom rodičov a je potrebné predviesť zodpovedajúce plavecké schopnosti
Náplň kurzu Cieľom kurzu je dať deťom vo veku 8-9 rokov základné zručnosti prístrojového potápania v kontrolovanom prostredí za priameho dohľadu inštruktora
Rozsah kurzu Predpísaný je min. jeden ponor do max hĺbky 6 m za denného svetla
Ukončenie kurzu Absolventi sa môžu prihlásiť do kurzu OWD (potápanie s prístrojom)
 

Športové potápanie - základné kurzy :

 
JOWD - Junior Open Water Scuba Diver - Juniorský potápač na otvorenej vode
Vstupné podmienky Vek od 10 do 14 rokov so súhlasom rodičov a úspešne zvládnutý vstupný test plaveckých zručností (plávanie 200 m, 10 min. "Šliapania" vody).
Náplň kurzu OWD kurz je základný výcvikový stupeň, kde študent získa potrebné znalosti pre bezpečné potápanie vo voľnej vode bez priameho dohľadu inštruktora.
Rozsah kurzu Odporúčaná dĺžka kurzu je 20 hodín. Študenti musia uskutočniť 4 ponory vo voľnej vode o dĺžke min. 20 minút do hĺbky od 6 do 18 metrov za denného svetla.
Ukončenie kurzu Absolventi kurzu sa môžu potápať vo voľnej vode v podmienkach obdobných výcviku a môžu sa zúčastniť programu Aowd (skúsený potápač). Študenti vo veku 10-14 rokov dostanú obmedzenú certifikáciu Junior Open Water Scuba Diver oprávňujúce je potápať sa iba za sprievode rodičov alebo oprávneného potápačov.

Cena kurzu zahŕňa teoretickú prípravu, výukové materiály, výcvik v bazéne, požičanie výstroje po celú dobu trvania kurzu a kurz Skin Diver.
 

 
OWD - Open Water Scuba Diver - potápač na otvorenej vode
Vstupné podmienky Vek nad 15 rokov, úspešne zvládnutý vstupný test plaveckých zručností (plávanie 200 m, 10 min. "Šliapania" vody)
Náplň kurzu OWD kurz je základný výcvikový stupeň, kde študent získa potrebné znalosti pre bezpečné potápanie vo voľnej vode bez priameho dohľadu inštruktora.
Rozsah kurzu Odporúčaná dĺžka kurzu je 20 hodín. Študenti musia uskutočniť 4 ponory vo voľnej vode o dĺžke min. 20 minút do hĺbky od 6 do 18 metrov za denného svetla.
Ukončenie kurzu Absolventi kurzu sa môžu potápať vo voľnej vode v podmienkach obdobných výcviku a môžu sa zúčastniť programu Aowd (skúsený potápač).
Cena kurzu zahŕňa teoretickú prípravu, výukové materiály, výcvik v bazéne, požičanie výstroje po celú dobu trvania kurzu a kurz Skin Diver. 
 

Športové potápanie - pokročilé kurzy :

 
Advanced Scuba Diver Development Program   ( pôvodne  AOWD )
Vstupné podmienky Absolvovanie kurzu OWD + 25 ponorov vo voľnej vode + 4 špecializácie.
Náplň kurzu Tento program bol vytvorený tak, aby vznikali naozaj "skúsení potápači" a je určený na rozširovanie a upevňovanie vedomostí a zručností potrebných pre bezpečné potápanie v rôznych podmienkach.
Rozsah kurzu Program vyžaduje od OWD potápačov, aby získal štyri špecializácie a mal zapísané najmenej 25 ponorov.
Ukončenie kurzu Po splnení vyššie uvedených podmienok obdržia potápač kvalifikáciu Aowd, môže sa prihlásiť do kurzu RD (potápač záchranár) a zúčastniť sa programu Master Scuba Diver.
 

 
Rescue Diver  - potápač záchrannár
Vstupné podmienky Minimálny vek 18 rokov alebo 15 rokov so súhlasom rodičov, absolvovanie kurzu OWD a 40 ponorov vo voľnej vode alebo kvalifikácia Aowd, absolvovanie kurzu prvej pomoci (napr. CPR1st alebo CPROX1st AED).
Náplň kurzu Kurz poskytuje základné zručnosti a znalosti pre riešenie krízových situácií a záchranu potápačov na hladine i pod vodou.
Rozsah kurzu Odporúčaný počet výcvikových hodín je 12, z toho by malo 8 prebehnúť vo voľnej vode.
Ukončenie kurzu Po úspešnom absolvovaní kurzu môžu absolventi vykonávať záchranu ohrozených potápačov, pomáhať a poskytovať potrebnú prvú pomoc, zapísať sa do kurzu Divemaster a zúčastniť sa programu Master Diver.

 


 
Master diver development program
Vstupné podmienky Absolvovanie kurzu A OWD + 50 ponorov vo voľnej vode + 8 špecializácií.
Náplň kurzu Tento program je navrhnutý pre rozvoj skutočných "majstrov potápačov".
Rozsah kurzu Program vyžaduje od Aowd potápačov, aby získal ďalšie štyri špecializácie a mal zapísané celkovo najmenej 50 ponorov.
Ukončenie kurzu Po splnení vyššie uvedených podmienok obdržia potápač kvalifikáciu Master Scuba Diver, ktorá je najvyššou možnou neprofesiální kvalifikáciou SDI.
Podobne ako AOWD pre získanie tejto úrovne sa neorganizuje zvláštne kurz. Postačuje splnení vstupných podmienok.
 

 


Profesné kurzy :

 
Divemaster
Vstupné podmienky Minimální věk 18. Musí mít kvalifikaci AOWD, Rescue Diver, absolvování kurzu první pomoci (např. CPR1st nebo CPROX1st AED), min. 40 zapsaných ponorů a platnou potápěčskou prohlídku.
Náplň kurzu Kurz pre divemastra poskytne potrebné znalosti pre vedenie skupiny certifikovaných potápačov vo vodnom prostredí. Študent musí vykonať najmenej päť inštruktážou a hodnotenia ponoru, predviesť prípravu, plánovanie a riadenie potápanie pri potápačských aktivitách.
Rozsah kurzu Dĺžka kurzu je min. 40 hodín a najmenej 4 ponory v rôznych podmienkach.
Ukončenie kurzu Certifikáciu udeľuje vedenie TDI / SDI.
Absolventi môžu asistovať inštruktorom pri výcviku. Môžu riadiť a dohliadať na ponory certifikovaných potápačov.
 

Špecializácie :

 
SDI -Deep Diver (hĺbkový potápač) 
Vstupné podmienky Minimálny vek 10 rokov, kvalifikácia OWD.
Náplň kurzu Cieľom kurzu je dať študentom potrebný výcvik pre plánovanie a realizáciu ponorov, ktoré presahujú hĺbku 18 m zo základného kurzu OWD a majú max hĺbku 40 m
Rozsah kurzu Sú predpísané dva ponory.
 

 
SDI -Dry Suit Diver (potápanie v suchom obleku) 
Vstupné podmienky Minimálny vek 15 rokov, kvalifikácia OWD.
Náplň kurzu Potápač sa v tomto kurze naučia správne používať suchý oblek. Preberajú sa typy suchých oblekov, príslušenstvo, údržba a základné opravy.
Rozsah kurzu Sú predpísané dva ponory.
 

 
SDI -Night-Limited Visibility Diver (potápanie v noci a za zníženej viditeľnosti)
Vstupné podmienky Minimálny vek 10 rokov, kvalifikácia OWD.
Náplň kurzu Cieľom kurzu je zoznámiť potápačov s procedúrami, technikami a potenciálnymi rizikami spojenými s potápaním v noci alebo za zníženej viditeľnosti.
Rozsah kurzu Sú vyžadované dva ponory za zníženej viditeľnosti (viditeľnosť menšia ako 1,5 ma nutnosť použiť svietidlo)
 

 
SDI -Underwater Navigation Diver (podvodná navigácia) 
Vstupné podmienky Minimálny vek 10 rokov, kvalifikácia OWD.
Náplň kurzu Tento kurz má naučiť potápača orientáciu pod vodou ako s pomocou kompasu tak podľa prírodných orientačných bodov.
Rozsah kurzu Sú vyžadované dva ponory.
 

 
SDI - Wreck Diver (vrakové potápanie bez prieniku) 
Vstupné podmienky Minimálny vek 10 rokov, kvalifikácia OWD
Náplň kurzu V tomto kurze sú preberané techniky a výstroj bežne používané pri vrakovom potápaní bez prieniku do vraku.
Rozsah kurzu Sú predpísané dva ponory - JOWD sa nemôžu zúčastniť aktivít vo väčšej hĺbke ako 18 m
 

 
TDI - Nitrox Diver 
Vstupné podmienky Minimálny vek 15 rokov, absolvovanie kurzu OWD.
Náplň kurzu Toto je úvodný kurz potápania pre rekreačných potápačov, ktorí chcú pri potápaní používať obohatený vzduch kyslíkom (EAN - Enriched Air Nitrox) ako dýchací plyn. Cieľom tohto kurzu je zoznámiť potápačov s výhodami, nebezpečenstvami a správnymi postupmi pre používanie nitroxu s obsahom 22% až 40% kyslíka.
Rozsah kurzu Sú odporúčané dva ponory.
Ukončenie kurzu Absolvent tohto kurzu potápania je oprávnený používať nitrox s obsahom 22-40% kyslíka, môže sa prihlásiť do kurzov AEAN (Advanced Nitrox), DP (Decompression Procedures).
 
Výhodné ceny a  zľavy
k výrobkom kupóny a darčeky
Dlhoročné skúsenosti a profesionalita
Radi Vám poradíme
Kamenná predajňa v Dubnici n/V.
Príďte si tovar vyskúšať
Autorizovaný servis
Spoľahlivá technika pri ponoroch